24 lutego 2022 roku świat naszych wschodnich sąsiadów zmienił się nie do poznania, a ich cele i marzenia na najbliższe lata legły w gruzach – w wielu przypadkach niestety dosłownie. Ze względu na bliskie sąsiedztwo, osoby z Ukrainy zawsze były blisko Niebieskich...